Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

2015 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

27 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Przewodniczący KS ORL w Lublinie przedstawił relację z ostatniego posiedzenia KS NRL z dnia 18 kwietnia 2015 r. w zakresie: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

2015 12 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

15 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Tematy poruszone podczas spotkania: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 lutego 2015 r.

2015 7 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Głównym punktem obrad było sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej z dnia 6 lutego w Kołobrzegu: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 stycznia 2015 r.

2015 2 lutego, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Głównym punktem obrad było sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej, które w zasadniczej części dotyczyło problemów kształcenia przed i podyplomowego lekarzy dentystów. W spotkaniu udział wzięli konsultanci krajowi poszczególnych dziedzin stomatologii oraz przedstawiciele komisji stomatologicznych okręgowych izb lekarskich. więcej