Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 16 września 2015 r.

2015 20 sierpnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

16 wrześ­nia 2015 r. miało miejsce pier­wsze po wakac­jach posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublin­ie. Tem­aty poruszane pod­czas obrad Komisji to między inny­mi: więcej