Standardy ochrony małoletnich w placówce medycznej

2024 12 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Do 15 sierpnia br. placówki medyczne, do których uczęszczają (albo w których przebywają lub mogą przebywać) małoletni; a także organizatorzy działalności medycznej muszą wdrożyć tzw. standardy ochrony małoletnich (tzw. SOM-y).

Poniżej zamieszczamy wytyczne przygotowane przez NIL:

więcej

Ochrona radiologiczna pacjenta dla osób wykonujących badania, zabiegi i leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego

2024 10 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie zaprasza lekarzy dentystów na kurs medyczny, który rozpocznie się 7 sierpnia 2024 r.

Kurs skierowany jest do osób, wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także do osób nadzorujących ich wykonywanie.

Osoby te zobowiązane są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (art.33n.ust.1 ustawy Prawo atomowe). W celu wykonania ww. obowiązku osoby te, są zobowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat. (art. 33n.ust.2 ustawy Prawo atomowe). 

Jedną z możliwości zdobycia punktów jest uczestnictwo w powyższym 20 godzinnym szkoleniu, co skutkuje uzyskaniem maksymalnej liczby 20 punktów i spełnieniem ustawowego wymogu na 5 lat.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego i zasadami ochrony radiologicznej pacjenta. 

Więcej informacji oraz rejestracja: https://kkm.oil.lublin.pl/kursy/

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Dariusz Samborski