Stanowisko Nr 29/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

2016 30 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowisko Nr 29/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej: Załącznik Nr 7 – leczenie stomatologiczne

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r.

2016 20 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 maja 2016 r. członkowie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie obradowali na kolejnym posiedzeniu, podczas którego poruszono między innymi następujące sprawy: więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2016 r.

2016 2 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

13 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Wiodącym tematem była interpelacja poseł Haliny Szydełko do Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozdzielenia samorządów lekarzy i lekarzy dentystów. Członkowie Komisji w głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za utrzymaniem jednolitego samorządu. więcej