KOMUNIKAT Komisji Stomatologicznej

2022 27 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniu dzisiejszym, tj. 26.07.2022 r. odbyło się spotkanie z Panią dr n. o zdr. Magdaleną Czarkowską Dyrektor LOW NFZ, w którym uczestniczyli: dr Dariusz Samborski W-ce Prezes ORL w Lublinie oraz dr Agnieszka Surdyka Przewodnicząca KS ORL w Lublinie.

Spotkanie poświęcone było kwestii Komunikatu NFZ dotyczącego paragrafu 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który otrzymali świadczeniodawcy odnośnie konieczności podpisania umów na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego oraz wykonywania badań laboratoryjnych z jednostkami , które takie usługi świadczą zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów.

Krótki termin 14 dniowy w wyniku rozmów został przedłużony do 30 września br., natomiast konieczność podpisania w/w umów wynika bezpośrednio z OWU zawieranych przez świadczeniodawców przy podpisywaniu kontraktów z NFZ.

Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie będzie monitorować zaistniałą sytuację oraz poszukiwać skutecznych rozwiązań.

Komunikat NFZ