Notatka ze spotkania przedstawicieli KS ORL w Lublinie z dyrekcją LOW NFZ

2023 11 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniu 11 .05.2023 w siedzibie LOW NFZ w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli KS ORL w Lublinie w składzie Wiceprezes LIL dr Dariusz Samborski i Przewodnicząca KS ORL dr Agnieszka Surdyka z dyrekcją LOW NFZ . LOW NFZ reprezentowali Dyrektor Paweł Piróg , z-ca Dyrektora pani Dagmara Marczewska oraz Naczelnik pani Marzena Dziedzic.
Tematem spotkania było rozliczanie świadczeniodawców w związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ z dnia 05.04 .2023.
Obawy KS ORL w Lublinie były podyktowane generowaniem się rachunków do limitów wynikających z dwóch zakresów (pakietowe i proceduralne) a nie do całkowitej wartości zakontraktowanej.
Pan Dyrektor zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań (nawet kosztem przesunięć z miesiąca czerwca) aby rachunki świadczeniodawców generowały się do całkowitej kwoty zobowiązania . Po miesiącu zostanie przeprowadzona analiza (na wniosek świadczeniodawcy w przypadku niepełnego rachunku oraz odgórna dla wszystkich podmiotów) mająca na celu urealnienie wykonywanych świadczeń pakietowych i proceduralnych .
Kolejnym poruszonym tematem była kwestia zwiększonego etatu przeliczeniowego, który jest w gestii dyrektora oddziału.
Zostaliśmy zapewnieni, że gdy tylko pieniądze przeznaczone na ten projekt wpłyną do oddziału zostaną etaty odpowiednio zwiększone po analizie wykonań.

Komunikat po spotkaniu KS NRL z przedstawicielami NFZ

2023 8 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,