Doradca ADR

2023 23 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Ustanowienie doradcy ADR w praktyce lekarskiej i małym podmiocie leczniczym

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (odpadów medycznych) Biuro prawne Lubelskiej Izby Lekarskiej informuje, że obowiązek taki nie powstaje, jeżeli podmiot jest jedynie wytwórcą odpadów, a z treści umowy na utylizację wynika, że obowiązki związane z załadunkiem i nadaniem odpadów spoczywają na firmie odbierającej.

Ponadto z powyższego obowiązku zwolnione są podmioty które jednorazowo nadają odpady niebezpieczne w ilościach mniejszych niż określone w przepisach (w przypadku transportu drogowego jest to 333 kg każdorazowo)

Podobny komunikat znajduje się na stronach Komisji Stomatologicznej NIL:https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/7998-doradca-adr-potrzebny-czy-nie