Dekontaminacja wyrobów medycznych

2023 9 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

22 lutego 2023 roku odbędzie się konferencja regionalna pt: „Dekontaminacja wyrobów medycznych” w Hotelu VESARIA ul. Nowy Świat 38b 20-418 Lublin. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 9-00, przewidywane zakończenie godzina 15:00.  Spotkanie naukowo-szkoleniowe poświęcone będzie zagadnieniom związanym z procesami  dekontaminacji wyrobów medycznych. Poruszone zostaną kwestie:

  • kwalifikacji zawodowych osób wykonujących  procesy dekontaminacji,
  • wymogi dotyczące wyposażenia jednostek, w których wykonywane są procedury dekontaminacji,
  • problemów zawodowych, interpersonalnych towarzyszących wykonywaniu zadań zawodowych,
  • utrzymania zasad bezpieczeństwa pracy

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: mnowicka@sterylizacja.org.pl z dopiskiem Konferencja Lublin