25.04.2024 r. – XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

2024 4 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Sekcja Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przy współudziale Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz Health Sciences University of Hokkaido, Japan
zaprasza na XXI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. o godz. 9.00 w formie hybrydowej (warsztaty stacjonarnie oraz wykłady online w języku angielskim bez tłumaczenia).

WARSZTATY:
„Zrób to w prosty sposób: porady i wskazówki dotyczące stosowania szklano-hybrydowych i
glasjonomerowych materiałów odtwórczych”- prowadzący: Matteo Basso
Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Chodźki 6, Lublin, start godz. 11.00
Ilość miejsc: 20 – decyduje kolejność zgłoszeń.
UCZESTNICTWO W KONF ERENCJI JEST BEZPŁATNE
Każda z osób biorących udział w konferencji otrzyma 4 punkty edukacyjne
Rejestracja uczestników do 24 kwietnia 2024 r.: sekretariat.ped@umlub.pl.

W mailu proszę podać: imię, nazwisko, tytuł naukowy, specjalizację oraz numer
prawa wykonywania zawodu.
Link do spotkania na platformie ZOOM uczestnicy otrzymają drogą mailową.

Komunikat dot. gospodarowania niektórymi odpadami

2024 30 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Nowe obowiązki nie dotyczą podmiotów wykonujących działalność leczniczą: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/8345-komunikat-dot-gospodarowania-niektorymi-odpadami-%C2%A0

Kodek Etyki Lekarskiej

2024 30 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Projekt Kodeksu Etyki Lekarskiej oddany do konsultacji społecznych: https://nil.org.pl/izba/naczelna-rada-lekarska/komisje-i-zespoly/komisja-etyki-lekarskiej-667/8375-projekt-kodeksu-etyki-lekarskiej-oddany-do-konsultacji-spolecznych

Pieczątka lekarska – możliwość zamieszczania dodatkowych informacji

2024 30 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę określającą treść używanej przez lekarza i lekarza dentystę pieczątki lub nadruku wykonywanego z systemu komputerowego. Nowe przepisy mają na celu uwzględnienie nowych technologii i standardów, które obecnie są stosowane w informatyzacji medycyny, w tym te dotyczące dokumentacji medycznej oraz wystawiania recept i zleceń.https://nil.org.pl/dla-lekarzy/8376-nowa-pieczatka-lekarska