Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

2014 5 listopada, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

W dniu 08.10.2014r. odbyło się Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w w Lublinie.

Na spotkaniu Przewodniczący Komisji Dr Jacek Barański zdał relację z V Łódzkiego Spotkania Stomatologicznego oraz przedstawił tematy zaakceptowane przez KS NRL w dniu 27 września 2014 r. i przesłane do Komisji Stomatologicznej w Lublinie w dniu 03.10.2014 r.(wykaz tematów znajduje się w załączniku Nr 1). więcej

Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie – Wydział Stomatologiczny, rocznik 1984

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Informujemy o obchodach 30 lecia ukończenia Akademii Medycznej w Lublinie – Wydział Stomatologiczny,

rocznik 1984.

Uroczystość odbędzie się 18 października 2014 r.

więcej

Bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia informuje o rekrutacji na bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, Działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

http://www.oil.lublin.pl/news/397.html

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r.

2014 7 października, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

25 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na spotkaniu dr Jacek Barańskie przedstawił relacje z posiedzenia KS NRL z dnia 5 czerwca 2014 r. podczas którego podjęto stanowiska w sprawie: więcej