Komunikat dot. gospodarowania niektórymi odpadami

2024 30 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Nowe obowiązki nie dotyczą podmiotów wykonujących działalność leczniczą: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/8345-komunikat-dot-gospodarowania-niektorymi-odpadami-%C2%A0

Kodek Etyki Lekarskiej

2024 30 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Projekt Kodeksu Etyki Lekarskiej oddany do konsultacji społecznych: https://nil.org.pl/izba/naczelna-rada-lekarska/komisje-i-zespoly/komisja-etyki-lekarskiej-667/8375-projekt-kodeksu-etyki-lekarskiej-oddany-do-konsultacji-spolecznych

Pieczątka lekarska – możliwość zamieszczania dodatkowych informacji

2024 30 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę określającą treść używanej przez lekarza i lekarza dentystę pieczątki lub nadruku wykonywanego z systemu komputerowego. Nowe przepisy mają na celu uwzględnienie nowych technologii i standardów, które obecnie są stosowane w informatyzacji medycyny, w tym te dotyczące dokumentacji medycznej oraz wystawiania recept i zleceń.https://nil.org.pl/dla-lekarzy/8376-nowa-pieczatka-lekarska