21–23 października 2016 r. konferencja naukowo — szkoleniowa „Nowe horyzonty radiologii stomatologicznej”

2016 6 października, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Z okazji jubileuszu 40-lecia aka­demick­iego naucza­nia radi­ologii stom­a­to­log­icznej i szczękowo-twar­zowej w Lublin­ie odbędzie się  kon­fer­enc­ja „Nowe hory­zon­ty radi­ologii stomatologicznej”.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się na stron­ie: http://www.horyzontyradiologii.pl/