Pismo do lekarzy i lekarzy dentystów – obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej uchylony

2018 19 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/pismo-do-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-obowiazek-prowadzenia-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-uchylony

EDM – Dokumentacja medyczna

2018 18 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Starania NIL dały efekt. Przepis obligujący niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 – zapowiedział wiceminister zdrowia podczas XIV Forum Rynku Zdrowia. Więcej informacji znajduje się stronie internetowej NIL: https://stom.hipokrates.org/edm/poradnik/

Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych

2018 22 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Odpowiedź Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakaż: Odpowiedź_Sanepid_09.11.2018 r.

Pismo wyjaśniające stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL w sprawie dekontaminacji kierowane do Głównego Inspektora Sanitarnego: Pismo-do-GIS-dot.-ogolnych-wytycznych-sterylizacji-wyrobow-medycznych

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

2018 9 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

8 października 2018 r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Panią mgr. farm. Irminą Nikiel dotyczące trwających w gabinetach lekarskich kontroli w zakresie sterylizacji. Więcej informacji:  więcej