Informacje MZ w sprawie e-recept

2019 16 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

MZ_pismo dotyczące wejścia w życie obowiązku stosowania e-recepty

20-22 marca 2020 r. Najnowsze Trendy w Stomatologii

2019 11 grudnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniach 20-22.03.2020 r, Komisja Stomatologiczna ORL w Szczecinie zaprasza na XXIV konferencję naukowo-szkoleniową: „Najnowsze Trendy w Stomatologii”

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny: https://trendywstomatologii.pl/

Obowiązek sprawozdawczy z codziennego przesyłania kolejek

2019 25 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z kończącym się w dniu 30 września 2019 roku zwolnieniem z obowiązku sprawozdawczego z codziennego przesyłania kolejek ( tryb opisany w art.23 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) zachęca się stomatologów pracujących w ramach kontraktu z NFZ o ponowne składanie wniosków powołując się na problemy techniczne o możliwość raportowania kolejek w trybie cotygodniowym.

Komunikat dla lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej w sprawie zasad dekontaminacji

2019 25 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie podjęła prace nad opracowaniem zasad dekontaminacji i procedur dostosowanych do potrzeb zapewnienia należytych warunków sanitarnych gabinetów stomatologicznych. Po dopracowaniu procedur i uzyskaniu odpowiednich opinii konsultantów zostaną one przekazane do Ministerstwa Zdrowia celem ujednolicenia norm w w/w zakresie i wydania stosownych ustaw zapewniających bezpieczeństwo świadczeniobiorców i dostosowanych do specyfiki pracy w gabinetach stomatologicznych. Prosimy więc o śledzenie etapów prac w w/w sprawie na stronie internetowej Komisji Stomatologicznej Okręgowej ORL w Lublinie.