Bezpłatne szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta

2016 1 sierpnia, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia:
10.10.2016; 21.11.2016   –  „Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów”
22-23.11.2016 – „Kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S”

Kursy zakończone egzaminem (egzaminy płatne zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązujących  Rozporządzeniach MZ)

ZAPISY: www.odz.nil.org.pl

Miejsce szkoleń:
Naczelna Izba Lekarska
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

e- mail: odz@hipokrates.org
tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44