17-18 czerwca 2016 r. II Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

2016 30 marca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W imieniu własnym oraz członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie serdecznie zapraszam koleżanki i kolegów dentystów OIL w Lublinie do udziału w II Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych, które odbędą się w Hotelu Warszawianka w Jachrynce koło Warszawy.

Szczegółowe informacje i program dostępne na stronie: http://www.oilwaw.org.pl/wydarzenie/ii-mazowieckie-spotkania-stomatologiczne/

Z poważaniem
Marta Klimkowska-Misiak