Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 stycznia 2015 r.

2015 2 lutego, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Głównym punktem obrad było sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej, które w zasadniczej części dotyczyło problemów kształcenia przed i podyplomowego lekarzy dentystów. W spotkaniu udział wzięli konsultanci krajowi poszczególnych dziedzin stomatologii oraz przedstawiciele komisji stomatologicznych okręgowych izb lekarskich. więcej