14–16 września 2017 r. Innowacje w Otolaryngologii

2017 13 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dni­ach 14 — 16 wrześ­nia 2017 r. w Koło­brzegu odbędzie się II Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja pt: “Innowac­je w Otolaryngologii”

Więcej infor­ma­cji: http://www.laryngologia2017.pl/pl/

22–24 września 2017 r. Ósme Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

2017 13 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komis­ja Stom­a­to­log­icz­na Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Łodzi zaprasza na Ósme Łódzkie Spotka­nia Stom­a­to­log­iczne, które odbędą się w Hotelu Wod­nik Słok k/Bełchatowa w dni­ach 22–24 wrześ­nia 2017 r.

Więcej infor­ma­cji: http://ks.oil.lodz.pl/%C3%B3sme-%C5%82%C3%B3dzkie-spotkania-stomatologiczne