Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

2014 5 listopada, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

W dniu 08.10.2014r. odbyło się Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w w Lublinie.

Na spotkaniu Przewodniczący Komisji Dr Jacek Barański zdał relację z V Łódzkiego Spotkania Stomatologicznego oraz przedstawił tematy zaakceptowane przez KS NRL w dniu 27 września 2014 r. i przesłane do Komisji Stomatologicznej w Lublinie w dniu 03.10.2014 r.(wykaz tematów znajduje się w załączniku Nr 1). więcej