Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

2014 5 listopada, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

W dniu 08.10.2014r. odbyło się Posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w w Lublinie.

Na spotka­niu Prze­wod­niczą­cy Komisji Dr Jacek Barańs­ki zdał relację z V Łódzkiego Spotka­nia Stom­a­to­log­icznego oraz przed­staw­ił tem­aty zaak­cep­towane przez KS NRL w dniu 27 wrześ­nia 2014 r. i przesłane do Komisji Stom­a­to­log­icznej w Lublin­ie w dniu 03.10.2014 r.(wykaz tem­atów zna­j­du­je się w załączniku Nr 1). więcej