Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

2020 27 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

Wytyczne MZ-Stomatologia

2020 27 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Wytyczne MZ-Stomatologia

CoVID-19 – ustalenia z 12 marca 2020r

2020 13 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniu wczorajszym (12 marca 2020r.)  odbyły się konsultacje Prezesa NRL z Wiceprezesem NFZ dr Bernardem Waśko. Tematem rozmowy były warunki skorzystania przez wszystkie placówki ambulatoryjne posiadające kontrakt z NFZ z możliwości zawieszenia przyjęć. NFZ liczy się z koniecznością  zawieszenia świadczeń przed placówki ambulatoryjne.

więcej

Komunikat w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19

2020 12 marca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie rekomenduje lekarzom dentystom śledzenie na bieżąco informacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, a także Lubelskiej Izby Lekarskiej. Na stronie KS NRL  zamieszczane są łącza do profesjonalnych wytycznych dot. higieny w gabinecie stomatologicznym i algorytmu postępowania z pacjentami podejrzanymi o nosicielstwo SARS-CoV-2.