Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r.

2015 25 listopada, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 listopa­da 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej