Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej w Lublinie – Wydział Stomatologiczny, rocznik 1984

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Informujemy o obchodach 30 lecia ukończenia Akademii Medycznej w Lublinie – Wydział Stomatologiczny,

rocznik 1984.

Uroczystość odbędzie się 18 października 2014 r.

więcej

Bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia

2014 16 października, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia informuje o rekrutacji na bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, Działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

http://www.oil.lublin.pl/news/397.html

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r.

2014 7 października, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

25 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na spotkaniu dr Jacek Barańskie przedstawił relacje z posiedzenia KS NRL z dnia 5 czerwca 2014 r. podczas którego podjęto stanowiska w sprawie: więcej