Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 14 października 2015 r.

2015 18 października, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 październi­ka 2015 r.  miało miejsce posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie, na którym Prze­wod­niczą­cy dr Jacek Barańs­ki oraz Członek Komisji Maciej Tom­czykows­ki przed­staw­ili spra­woz­danie z uczest­nict­wa w VI Łódz­kich Spotka­ni­ach Stom­a­to­log­icznych. więcej