Zarządzenie Prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ

2023 11 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

5 kwietnia 2023 r. zostało ogłoszone Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne z datą realizacji od 1 kwietnia br.

KS NRL wymogła pojawienie w/w Zarządzenia w związku z zaktualizowanym dokumentem uwzględniającym poprawę wyceny wybranych świadczeń, nie miała jednak wpływu na datę jego wprowadzenia, w związku z tym w dniu 6 kwietnia br. W-ce Prezes Dariusz Samborski zwrócił się z prośbą o jak najszybsze aneksowanie dotychczasowych umów (w celu zminimalizowania konieczności wprowadzenia zmian w sprawozdawczości) w rozmowie telefonicznej otrzymał zapewnienie przedstawiciela LOW NFZ, że dołożą wszelkich starań aby jak najszybciej przygotować aneksy dla lubelskich świadczeniobiorców.