2-4 czerwca 2016 r. Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

2016 25 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

2- 4 czerwca 2016r. w Augustowie odbędą się cykliczne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne- Augustów 2016.

Tematy wiodące: Powikłania w endodoncji i ich leczenie; Sesja samorządowa.

Formularz zgłoszeniowy (pdf)