Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

2015 12 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

15 kwiet­nia 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Tem­aty porus­zone pod­czas spotka­nia: więcej