Komunikat KS ORL w Lublinie dot. oświadczeń NFZ

2022 30 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z oczekiwaniem na odpowiedź na pismo wystosowane przez KS NRL do Prezesa NFZ, a upływającym przedłużonym terminem na składanie oświadczeń do dnia dzisiejszego, tj. 30 września br. po rozmowie z Panią Dyrektor LOW NFZ zawieszone zostaje egzekwowanie w/w oświadczeń do czasu ukazania się odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

KOMUNIKAT KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ

2022 21 września, Administrator | kategoria Informacje ,

Po konsultacjach z członkami Komisji Stomatologicznej LIL, oczekując na odpowiedź z MZ w dniu 20 września 2022r. wysłano pismo do dyrektor LOW NFZ p. Magdaleny Czarkowskiej zawierające stanowisko LIL w sprawie podpisania umów z podwykonawcami świadczącymi usługi transportu sanitarnego oraz diagnostyki laboratoryjnej (pismo w załączeniu).

więcej

Okres grypowy

2022 19 września, Administrator | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z rozpoczynającym się okresem grypowym Lubelska Izba Lekarska przypomina o możliwości skorzystania ze zwrotu 90% kosztów poniesionych z tytułu szczepienia.


Dokładne informacje jak postępować by ubiegać się o zwrot dostępne są na stronie Izby

https://nowa.oil.lublin.pl/pages/szczepienia_2022


lub pod nr telefonu 81 536 04 79 (dział księgowości LIL).

Prawo do zwrotu części opłaconej kwoty za szczepienia posiadają członkowie LIL w zakresie poniesionych kosztów szczepień za siebie, swoje małoletnie dzieci (do ukończenia 18 r. ż) oraz współmałżonka (max do 250 zł na jednego członka LIL).

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Dariusz Samborski
Wiceprezes LIL