AKCJA KOREKTA

2020 12 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Koleżanki i Koledzy,
Lekarze dentyści członkowie LIL posiadający kontrakt z Lubelskim OW NFZ

Zwracam się do Państwa z prośbą o uczestnictwo we wspólnej, ogólnopolskiej akcji korekty wyceny świadczeń stomatologicznych w celu poprawy warunków naszej pracy. Tylko wspólne, skonsolidowane wystąpienie z wnioskami do NFZ ma szansę na nawiązanie rozmów z Funduszem w celu  dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Zgodnie z  uchwałą Nr 1 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 31 stycznia 2020 r. zwracam się do wszystkich lekarzy dentystów będących stroną umowy o wystąpienie do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wnioskiem do NFZ o zmianę warunków umowy.

UWAGA!!!
Proszę o przesłanie wniosków
do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin) oraz kopię do Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie na adres: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublinie.

Złożenie wniosku oznacza udzielnie  pełnomocnictwa Prezesowi ORL w Lublinie

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://nil.org.pl/wnioski-o-wzrost-wyceny-w-kontraktach-stm

Wniosek o zmianę warunków umowy_do pobrania

UWAGA: Wnioski będę przyjmowane do 13 marca 2020 r.

Jacek Szkutnik

Wice Prezes ORL w Lublinie
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej