XIII Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów Wojskowych

2019 14 lutego, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

24–26 maja 2019 r. Wojskowa Izba Lekars­ka zaprasza do Liche­nia na XIII Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową Lekarzy Den­tys­tów Wojskowych pt.: “Trendy w nowoczes­nej stom­a­tologii”. Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu 531 756 757 lub e‑mailowo office@ecodentalpartners

Opinia prawna w sprawie gwarancji świadczeń stomatologicznych

2019 14 lutego, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z liczny­mi pyta­ni­a­mi, poniżej zna­j­du­je się link do opinii prawnej doty­czącej gwarancji na świad­czenia stomatologiczne:

Opinia prawna_gwarancja