Konferencja naukowo – szkoleniowa 6-8 luty 2015 r.

2014 25 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt: „Najnowsze trendy w stomatologii”, Kołobrzeg.

http://www.oil.szczecin.pl/konferencja/%3Agroup_slug/15/konferencja-naukowo-szkoleniowa-z-cyklu-najnowsze-trendy-w-stomat

Konferencja naukowo – szkoleniowa 24-26 października 2014 r

2014 25 czerwca, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów, Rytro 2014.

http://www.oilkrakow.org.pl/stomatolodzy/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=36

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – 14 maja 2014 r.

2014 4 czerwca, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

14 maja 2014 odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie

Na spotkaniu dokonano uzupełnienia składu Zespołu ds. Szkoleń oraz wybrano Przewodniczącego zespołu. Wpłynęły dwie kandydatury Remigiusz Cabana i Beaty Petkowicz.  Przewodniczącym został wybrany dr Remigiusz Caban.

więcej