Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – 26 marca 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

26.marca 2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL OIL.

Głównym tematem spotkania było kontraktowanie świadczeń stomatologicznych z NFZ na 2014 rok. Przewodniczący KS dr Jacek Barański oraz Prezes dr Jacek Szkutnik przedstawili relację ze spotkania w LOW NFZ w sprawie kontraktów na świadczenia stomatologiczne na rok 2014  i lata następne.

więcej

Spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie – 8 marca 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Informacje ,

8 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej ORL LIL , w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych na rok 2014. Udział w spotkaniu wzięli: Wiceprezes OIL dr Jacek Szkutnik, Przewodniczący KS dr Jacek Barański oraz członkowie Komisji wytypowani do pracy w Zespole ds. NFZ (lista w załączeniu). więcej

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – 26 lutego 2014 r.

2014 14 maja, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

26 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL OIL.

Na spotkaniu przyjęto regulamin Komisji do zatwierdzenia przez Okręgową Radę Lekarską (regulamin w załączeniu), wybrano Wiceprzewodniczących Komisji – Delegatura Zamość – dr Krzysztof Lewkowicz,  – Delegatura Chełm – dr Przemysław Juszczuk oraz Sekretarza Komisji- dr Agnieszka Surdyka. więcej