28.05.2018 r. Konferencja 70-lecia Gdańskiej Stomatologii oraz Międzynarodowa Konferencji Naukowo-Szkoleniowej — Onkologia we współczesnej stomatologii

2018 26 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

28 maja 2018 r. w Gdańsku odbędzie się kon­fer­enc­ja 70-lecia Gdańskiej Stom­a­tologii oraz Między­nar­o­dowa Kon­fer­encji Naukowo-Szkole­niowej — Onkolo­gia we współczes­nej stomatologii

Szczegolowy pro­gram

23–25.02.2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Szkoleniowa w Kołobrzegu

2018 23 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 23–25.02.2018 r. w Koło­brzegu odbędzie się ogólnopol­s­ka kon­fer­enc­ja naukowo — szkole­niowa pt.: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”.

Szczegółowe infor­ma­c­je dostęp­ne na stron­ie: www.trendy2018.pl

 

09–10.02.2018 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

2018 23 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 9–10.02.2018 r. w Rzes­zowie odbędzie się X Pod­karpac­ka Kon­fer­enc­ja Naukowo- Szkole­niowa Lekarzy Dentystów.

Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu: 17 717 77 17