Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

2015 12 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

15 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie. Tematy poruszone podczas spotkania:

– Omówienie Regulaminu Kapituły Medalu LIL.

– Omówienie zasad przyjęć dzieci w gabinetach dentystycznych.

– Informacja z Delegatur dotycząca bieżącej sytuacji lekarzy dentystów.

– Dyskusja na temat sygnalizowanych problemów na posiedzeniu KS NRL w sprawie stomatologii zachowawczej oraz periodontologii.

– Zaproszenie na Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne do Augustowa w terminie 28-30 maja br.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczony został na dzień 27 maja 2015 r.