Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych

2018 22 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Odpowiedź Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakaż: Odpowiedź_Sanepid_09.11.2018 r.

Pismo wyjaśniające stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL w sprawie dekontaminacji kierowane do Głównego Inspektora Sanitarnego: Pismo-do-GIS-dot.-ogolnych-wytycznych-sterylizacji-wyrobow-medycznych