Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 3 września 2014 r.

2014 7 września, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

3 wrześ­nia 2014 r. odbyło się Posiedzenia Komisji Stom­a­to­log­icznej Okrę­gowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na posiedze­niu porus­zone zostały następu­jące prob­le­my: więcej