Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 3 września 2014 r.

2014 7 września, Krzysztof Lewkowicz | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

3 września 2014 r. odbyło się Posiedzenia Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Na posiedzeniu poruszone zostały następujące problemy: więcej