Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 lutego 2015 r.

2015 7 kwietnia, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 lutego 2015 r. odbyło się posiedze­nie Komisji Stom­a­to­log­icznej ORL w Lublin­ie. Głównym punk­tem obrad było spra­woz­danie ze spotka­nia w Naczel­nej Izbie Lekarskiej z dnia 6 lutego w Koło­brzegu: więcej