Ustawy i rozporządzenia

2014 15 października, Monika Macyra | kategoria ,


Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza den­tysty (Dz. U. z 2011 nr 277 poz. 1634 ‑j.t.)

Ustawa o dzi­ałal­noś­ci leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654)

Ustawa o izbach lekars­kich (Dz. U. z 2009 nr 219 poz. 1708)