Stanowiska i apele

2014 15 października, Monika Macyra | kategoria ,

Stanowisko Komisji Stom­a­to­log­icznej Naczel­nej Rady Lekarskiej z dnia 26 wrześ­nia 2014 r. w spraw­ie nakładów Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia na lecze­nie stomatologiczne

www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/97707/stanowisko-nr-2-VII-14-KS-NRL-w-sprawie-planu-finansowego-NFZ-1-ostateczne.pdf