Pieczątka lekarska – możliwość zamieszczania dodatkowych informacji

2024 30 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę określającą treść używanej przez lekarza i lekarza dentystę pieczątki lub nadruku wykonywanego z systemu komputerowego. Nowe przepisy mają na celu uwzględnienie nowych technologii i standardów, które obecnie są stosowane w informatyzacji medycyny, w tym te dotyczące dokumentacji medycznej oraz wystawiania recept i zleceń.https://nil.org.pl/dla-lekarzy/8376-nowa-pieczatka-lekarska