Komunikat dot. gospodarowania niektórymi odpadami

2024 30 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Nowe obowiązki nie dotyczą podmiotów wykonujących działalność leczniczą: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/8345-komunikat-dot-gospodarowania-niektorymi-odpadami-%C2%A0