Komunikat KS ORL w Lublinie dot. oświadczeń NFZ

2022 30 września, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z oczekiwaniem na odpowiedź na pismo wystosowane przez KS NRL do Prezesa NFZ, a upływającym przedłużonym terminem na składanie oświadczeń do dnia dzisiejszego, tj. 30 września br. po rozmowie z Panią Dyrektor LOW NFZ zawieszone zostaje egzekwowanie w/w oświadczeń do czasu ukazania się odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

KOMUNIKAT KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ

2022 21 września, Administrator | kategoria Informacje ,

Po konsultacjach z członkami Komisji Stomatologicznej LIL, oczekując na odpowiedź z MZ w dniu 20 września 2022r. wysłano pismo do dyrektor LOW NFZ p. Magdaleny Czarkowskiej zawierające stanowisko LIL w sprawie podpisania umów z podwykonawcami świadczącymi usługi transportu sanitarnego oraz diagnostyki laboratoryjnej (pismo w załączeniu).

więcej

Okres grypowy

2022 19 września, Administrator | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z rozpoczynającym się okresem grypowym Lubelska Izba Lekarska przypomina o możliwości skorzystania ze zwrotu 90% kosztów poniesionych z tytułu szczepienia.


Dokładne informacje jak postępować by ubiegać się o zwrot dostępne są na stronie Izby

https://nowa.oil.lublin.pl/pages/szczepienia_2022


lub pod nr telefonu 81 536 04 79 (dział księgowości LIL).

Prawo do zwrotu części opłaconej kwoty za szczepienia posiadają członkowie LIL w zakresie poniesionych kosztów szczepień za siebie, swoje małoletnie dzieci (do ukończenia 18 r. ż) oraz współmałżonka (max do 250 zł na jednego członka LIL).

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Dariusz Samborski
Wiceprezes LIL

KOMUNIKAT Komisji Stomatologicznej

2022 27 lipca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W dniu dzisiejszym, tj. 26.07.2022 r. odbyło się spotkanie z Panią dr n. o zdr. Magdaleną Czarkowską Dyrektor LOW NFZ, w którym uczestniczyli: dr Dariusz Samborski W-ce Prezes ORL w Lublinie oraz dr Agnieszka Surdyka Przewodnicząca KS ORL w Lublinie.

Spotkanie poświęcone było kwestii Komunikatu NFZ dotyczącego paragrafu 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który otrzymali świadczeniodawcy odnośnie konieczności podpisania umów na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego oraz wykonywania badań laboratoryjnych z jednostkami , które takie usługi świadczą zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów.

Krótki termin 14 dniowy w wyniku rozmów został przedłużony do 30 września br., natomiast konieczność podpisania w/w umów wynika bezpośrednio z OWU zawieranych przez świadczeniodawców przy podpisywaniu kontraktów z NFZ.

Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie będzie monitorować zaistniałą sytuację oraz poszukiwać skutecznych rozwiązań.

Komunikat NFZ