Okres grypowy

2022 19 września, Administrator | kategoria Informacje ,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z rozpoczynającym się okresem grypowym Lubelska Izba Lekarska przypomina o możliwości skorzystania ze zwrotu 90% kosztów poniesionych z tytułu szczepienia.


Dokładne informacje jak postępować by ubiegać się o zwrot dostępne są na stronie Izby

https://nowa.oil.lublin.pl/pages/szczepienia_2022


lub pod nr telefonu 81 536 04 79 (dział księgowości LIL).

Prawo do zwrotu części opłaconej kwoty za szczepienia posiadają członkowie LIL w zakresie poniesionych kosztów szczepień za siebie, swoje małoletnie dzieci (do ukończenia 18 r. ż) oraz współmałżonka (max do 250 zł na jednego członka LIL).

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Dariusz Samborski
Wiceprezes LIL