KOMUNIKAT KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ

2022 21 września, Administrator | kategoria Informacje ,

Po konsultacjach z członkami Komisji Stomatologicznej LIL, oczekując na odpowiedź z MZ w dniu 20 września 2022r. wysłano pismo do dyrektor LOW NFZ p. Magdaleny Czarkowskiej zawierające stanowisko LIL w sprawie podpisania umów z podwykonawcami świadczącymi usługi transportu sanitarnego oraz diagnostyki laboratoryjnej (pismo w załączeniu).