Uchwała NRL w sprawie wysokości składki członkowskiej

2022 23 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Za nami dyskusja o konieczności podwyższenia składki członkowskiej. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie głosowała za podwyższeniem składki członkowskiej do kwoty maksymalnie 100 zł.


Natomiast podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej demokratyczną decyzją lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski postanowiono, że:


OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. miesięczna składka wyniesie
120 zł – w swojej podstawowej formie.
• Dla lekarza stażysty będzie to połowa kwoty – 60zł
• A całkowicie zwolnieni z opłacania składki członkowskiej będą lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70 lat.


Zadania samorządu lekarskiego mają szeroki zakres, zasadnicza część z nich, takich jak prowadzenie rejestrów, funkcjonowanie sądu lekarskiego czy pionu odpowiedzialności zawodowej przejęliśmy od administracji państwowej. Koszty tej działalności nie są w pełni refundowane przez Skarb Państwa i leżą po stronie Okręgowych Izb Lekarskich.
Link do uchwały NRL
Uchwała NRL

19.11.2022 r. – Konferencja naukowa online

2022 10 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

Komisja Stomatologiczna ORL w Warszawie oraz Oddział PTS w Warszawie organizują konferencję naukowo – szkoleniową on-line na platformie ClickMeeting w godzinach 10:00 – 14:00.

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem: https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=444

Kurs z pierwszej pomocy

2022 10 listopada, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z planowanym kursem z pierwszej pomocy dla lekarzy dentystów Komisja Stomatologiczna ORL w Lublinie zwraca się z prośbą o kontakt telefoniczny lub e-mailowy osób zainteresowanych udziałem w kursie.

tel. 81 53 60 487, e-mail: kursy@oil.lublin.pl

Odpowiedź LOW NFZ

2022 11 października, Monika Macyra | kategoria Informacje ,