28.05.2018 r. Konferencja 70-lecia Gdańskiej Stomatologii oraz Międzynarodowa Konferencji Naukowo-Szkoleniowej — Onkologia we współczesnej stomatologii

2018 26 stycznia, Monika Macyra | kategoria Informacje,Zjazdy, konferencje, kursy ,

28 maja 2018 r. w Gdańsku odbędzie się kon­fer­enc­ja 70-lecia Gdańskiej Stom­a­tologii oraz Między­nar­o­dowa Kon­fer­encji Naukowo-Szkole­niowej — Onkolo­gia we współczes­nej stomatologii

Szczegolowy pro­gram