23–25.02.2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo — Szkoleniowa w Kołobrzegu

2018 23 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 23–25.02.2018 r. w Koło­brzegu odbędzie się ogólnopol­s­ka kon­fer­enc­ja naukowo — szkole­niowa pt.: “Najnowsze Trendy w Stomatologii”.

Szczegółowe infor­ma­c­je dostęp­ne na stron­ie: www.trendy2018.pl