09–10.02.2018 r. Konferencja Naukowo — Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

2018 23 stycznia, Monika Macyra | kategoria Zjazdy, konferencje, kursy ,

W dni­ach 9–10.02.2018 r. w Rzes­zowie odbędzie się X Pod­karpac­ka Kon­fer­enc­ja Naukowo- Szkole­niowa Lekarzy Dentystów.

Więcej infor­ma­cji pod numerem tele­fonu: 17 717 77 17