Korespondencja KS ORL w lublinie z LOW NFZ w sprawie rozliczania świadczeń lakierowania zębów ¼ łuku zębowego

2016 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31 marca 2016 r. jaki ukazał się na portalu SZOI dotyczącego rozliczania świadczenia „Lakierowanie zębów ¼ łuku zębowego” na wniosek lekarzy dentystów Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie wystąpiła z pismem do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu przedstawienia stosownego wyjaśnienia. Poniżej korespondencja w przedmiotowej sprawie.
więcej

Uwagi Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

2016 1 czerwca, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

W związku z pojawieniem się projektu rozporządzenia MZ w sprawie kryteriów oceny ofert stomatologicznych pragniemy zwrócić uwagę, iż spotkał się on z krytyką środowiska stomatologicznego lekarzy pracujących na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej. więcej

Stanowisko Nr 29/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

2016 30 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowisko Nr 29/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej: Załącznik Nr 7 – leczenie stomatologiczne

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r.

2016 20 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 maja 2016 r. członkowie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie obradowali na kolejnym posiedzeniu, podczas którego poruszono między innymi następujące sprawy: więcej