Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie z dnia 18 maja 2016 r.

2016 20 maja, Monika Macyra | kategoria Posiedzenia Komisji Stomatologicznej ,

18 maja 2016 r. członkowie Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie obradowali na kolejnym posiedzeniu, podczas którego poruszono między innymi następujące sprawy:
– komunikat na portalu SZOI, który ukazał się w związku z zakwestionowaniem dwukrotnego podawania znieczulenia w powiązaniu  w wykonywaniem świadczeń stomatologicznych
– projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określe­nia szczegółowych kry­ter­iów wyboru ofert w postępowa­niu w sprawie zawar­cia umów o udzie­le­nie świad­czeń opieki zdrowot­nej.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 22 czerwca 2016 r.