Stanowisko Nr 29/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

2016 30 maja, Monika Macyra | kategoria Informacje ,

Stanowisko Nr 29/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej: Załącznik Nr 7 – leczenie stomatologiczne